Styrelse/Sektorer

SBK Gotlands styrelse

Ordförande:

Jan G Edlundh

jgedlund@telia.com

Vice ordförande:

Lena Olofsson

lena.olofsson@comhem.se

Kassör:

Anki Munter

ankimunter59@gmail.com

Sekreterare:

Mona Klasarve

mona.klasarve@gmail.com

Ledamöter:

Pär Erlandsson

 

Suppleanter:

Lena Hansson

Marcel Paulsson

SBK Gotlands sektorer

Distriktsgruppen (licens och träning)

Lena Olofsson (licens)

Ulrika Ronström (licenskontrollant)

 

Draghund:

Marcel Paulsson

 

Pr/info:

Lena Olofsson

 

Rallylydnad:

Mona Klasarve

 

Rasutveckling:

Lena Olofsson (exteriör)

Urban Boberg (mental)

 

Tjänstehund:

Monica Lindfors

monicalindfors55@gmail.com

 

Tävling:

Pär Erlandsson (priser)

Synnöve Rask (domare)

Utbildning:

Styrelsen