Styrelse/Sektorer

SBK Gotlands styrelse

 

Ordförande:

Jan G Edlundh

jgedlund@telia.com

 

Vice ordförande:

Lena Olofsson

lena.olofsson@comhem.se

 

Kassör:

Anki Munter

ankimunter59@gmail.com

 

Sekreterare:

Mona Klasarve

mona.klasarve@gmail.com

 

Ledamöter:

Pär Erlandsson


Suppleanter:

Lena Hansson

Marcel Paulsson

SBK Gotlands sektorer

 

Distriktsgruppen (licens och träning)

Lena Olofsson (licens)

Ulrika Ronström (licenskontrollant)


Draghund:

Marcel Paulsson


Pr/info:

Lena Olofsson


Rallylydnad:

Mona Klasarve


Rasutveckling:

Lena Olofsson (exteriör)

Urban Boberg (mental)


Tjänstehund:

Monica Lindfors

monicalindfors55@gmail.com


Tävling:

Pär Erlandsson (priser)

Synnöve Rask (domare)

 

Utbildning:

Styrelsen