Startsida


 

SBK Gotlands bankgiro: 5094-8173

 

 

Sidan senast uppdaterad 2020-04-20

Hemsidan sköts av Pär ErlandssonSBK GOTLANDSDISTRIKT


Inbjuder Till


OFFICIELL UTSTÄLLNING

samt

Exteriörbeskrivning

för hundar av Brukshundsras


Fredag den 28:e Augusti

Plats: Visby Brukshundsklubb


DOMARE - Petra Junehall

SBK:s GOTLANDSDISTRIKTS


OFFICIELLA UTSTÄLLNING

Fredag den 30 augusti 2019


        

        Bilder:

 

D O M A R E

Hans Almgren

 p.g.a. Covid -19 är f.n. alla Tävlingar och Prov inställda t.o.m. 31:a Maj -2020