Startsida


 

SBK Gotlands bankgiro: 5094-8173

 

 

Sidan senast uppdaterad 2019-12-30

Hemsidan sköts av Pär ErlandssonKALLELSE/INBJUDAN TILL SBK GOTLANDS ÅRSMÖTE 2020.


DATUM: ONSDAG 11 MARS 2020

TID: KL. 19.00

PLATS: SÖDRA GOTLANDS BK


Kallelsen har skickats till:

Ombuden från VBK, SGBK och NGBK.

Distriktsstyrelsens ledamöter samt suppleanter.

Sammankallande i valberedningen.

Ordinarie revisorer.

Lokalklubbarnas sekreterare för kännedom.

Sektorer och valberedningens övriga ledamöter för kännedom.


Styrelsen hälsar alla välkomna!

SBK:s GOTLANDSDISTRIKTS


OFFICIELLA UTSTÄLLNING

Fredag den 30 augusti 2019


        

        Bilder:

 

D O M A R E

Hans Almgren

 


Dags att ansöka om SBK Gotland 2019 års nybörjarpriser, välkomna med ansökan som skall vara inne senast 10:e Januari.

Klicka här så får du upp instruktioner.